Invitație luna august 2019 ședința Comisiei de Dialog Social Olt

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comisiei de Dialog Social Olt, care va avea loc în data de 28 august 2019, ora 11.00, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Acţiuni întreprinse de Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt în primele 7 luni ale anului 2019 pentru identificarea şi combaterea muncii nedeclarate.

Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt.

  1. Diverse.

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comisia de dialog social› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comisia-de-dialog-social/.

Cu stimă,    

 

P R E F E C T

Angela NICOLAE