Invitație luna august 2019 ședința Colegiului Prefectural Olt

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 22 august 2019, ora 10.00, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ şi asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2019 – 2020.

Prezintă: Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.

  1. Diverse.

Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.

Cu stimă,    

 

P R E F E C T

Angela NICOLAE