Întâlnire de lucru a prefectului cu reprezentanții distribuitorului de energie electrică și primarii din 24 de localități din zona de sud a județului, 7 martie 2018

      În ultima perioadă de timp s-a constatat, în special în intervalele în care au fost înregistrate fenomene meteorologice periculoase, o creştere semnificativă a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din localităţile din sudul judeţului.

      În vederea identificării concrete a cauzelor care au condus la aceste deficiențe și a stabilirii măsurilor ce se impun a fi luate, prefectul județului a convocat astăzi, 7 martie 2018, ora 12.00, la sediul Primăriei Corabia, o întâlnire de lucru cu reprezentanții distribuitorului de energie electrică și primarii din 24 de localități din zona de sud a județului.

      Din partea distribuitorului de energie electică a participat preşedintele Directoratului Distribuţie Oltenia, Ion Dobrescu, precum și responsabilii din domeniul tehnic şi investiţional al companiei.

      Prin această acțiune prefectul județului a dorit ca toate problemele cu care se confruntă autoritățile locale și cetățenii în asigurarea alimentării cu energie electrică să fie prezentate direct conducerii distribuitorului de energie electrică, urmând ca acesta să identifice, pentru fiecare caz, soluții viabile.

      De asemenea, prefectul județului a insistat ca în cazul unor defecțiuni majore sau lucrări de mentenanță, distribuitorul de energie electrică să înștiințeze, cu operativitate, autoritățile locale. Totodată, a solicitat acestuia remedierea defecțiunilor în cel mai scurt timp, prin suplimentarea echipelor de intervenție.

      În cadrul întâlnirii, prefectul județului a propus ca astfel de întâlniri să se desfășoare periodic, urmând a fi abordate inclusiv probleme de avizare sau care privesc soluțiile tehnice pentru diverse lucrări pe care distribuitorul de energie electrică le are în vedere.