Evaluarea pagubelor în urma inundațiilor

Prefectul județului Olt a convocat astăzi, 12.06.2019, în ședință extraordinară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt, în vederea aprobării următoarelor documente:

 • Raportul de sinteză privind evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidro-meteorologice înregistrate la nivelul județului Olt în ultima perioadă;
 • Borderoul centralizator privind acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații și sumele de plată propuse, conform HG nr.365/2019 privind acordarea de ajutoare de urgență pentru spijinirea familiilor afectate de inundații în cursul anului 2019.

Menționăm că evaluarea pagubelor a fost realizată în perioada 29 mai – 11 iunie 2019, de către comisii stabilite prin ordin al prefectului, formate din reprezentanți ai: Consiliului Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Olt, Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt, Sistemului Hidrotehnic Independent Jitaru, Inspectoratului Județean în Construcții Olt, Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt, Direcției Agricole Olt.

Urmare evaluării, la nivelul județului Olt s-au constatat pagube în 21 de unități administrativ-teritoriale, fiind afectate următoarele categorii de obiective:

 • acoperișurile a 4 blocuri de locuințe;
 • acoperișurile a 22 de locuințe;
 • 58 de anexe gospodărești;
 • 29 de poduri/podețe;
 • 1,65 km drumuri județene;
 • 22,33 km drumuri comunale;
 • 26 km drumuri agricole;
 • 28,74 străzi;
 • 1685, 22 hectare culturi agricole;
 • 0,05 hectare solarii;
 • 5 ha grădini;
 • 5 km rețea alimentare cu apă;
 • o alunecare de teren (comuna Cungrea);
 • o alunecare de teren (comuna Vulturești);
 • 0,20 km eroziune mal pe pârâul Teslui;
 • 0,03 km gabioane în comuna Teslui;
 • 2 autoturisme;
 • un tractor;
 • acoperișul unei unități de învățământ;
 • acoperișurile a 3 sedii de societăți comerciale.

Valoarea totală a pagubelor înregistrate este de 14300,8 mii lei.

Referitor la acordarea de ajutoare de urgență pentru sprijinirea familiilor afectate de inundații conform HG nr.365/2019, au fost identificate 21 de locuințe, fiind propuse pentru acordare ajutoare în valoare totală de 35.000 lei.

Situația celor 21 de locuințe afectate se prezintă astfel:

 • 16 locuințe au avut un grad de afectare de sub 50%, acordându-se un ajutor de 1.500 lei/locuință;
 • 4 locuințe au avut un grad de afectare cuprins între 50% – 90%, acordându-se un ajutor de 2.000 lei/locuință;
 • o locuință a avut gradul de afectare de peste 90%, acordându-se un ajutor de 3.000 lei.

 

Cu stimă,    

P R E F E C T

Petre – Silviu NEACŞU