Ședința Colegiului Prefectural ianuarie 2018

I. În vederea asigurării eficiente a coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate, știut fiind că unele dintre acestea au puncte de lucru și în teritoriu, ședința Colegiului Prefectural se va desfășura, în data de 22 ianuarie 2018, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei orașului Corabia.

Considerăm că prin această acțiune, cu caracter de noutate la nivelul Colegiului Prefectural, analiza stadiului implementării programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivelul localităţilor va conduce, cât mai clar, la identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, dar și autoritățile locale, propunând astfel măsuri reale în vederea îmbunătăţirii activităţii.

Întâlniri în teritoriu ale Colegiului Prefectural vor avea loc pe tot parcursul anului 2018, la lucrările acestuia urmând a fi invitați și primarii localităților din zonele respective.

Pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural din 22 ianuarie 2018 se vor regăsi:

 • Raport privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt în anul 2017;
 • Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, la nivelul lunii decembrie 2017, în județul Olt, conform Hotărârii Guvernului nr.640/2017;
 • Stabilirea programului orientativ al şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural pentru anul 2018;
 • Informare privind proiectele autorităţilor administraţiei publice locale finanţate din fonduri europene şi de la bugetul de stat în cadrul programelor naţionale;
 • Lucrările de întreţinere executate pe drumurile naționale din judeţul Olt în anul 2017 și valoarea acestora, precum şi lucrările ce urmează a fi executate în anul 2018 și suma estimativă a acestora;
 • Atribuții și responsabilități privind gestionarea fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală;

 

II. O altă acțiune ce sa va desfășura în teritoriu, în cursul anului 2018, vizează organizarea unor întâlniri de lucru ale Instituției Prefectului – Județul Olt și instituțiilor publice deconcentrate cu primarii și angajații autorităților administrației publice locale, precum și susținerea de audiențe cu cetățenii.

Prin această acțiune dorim o armonizare a relației dintre cetățean și administrația publică, prin informarea directă asupra serviciilor furnizate de către instituțiile publice, precum și identificarea principalelor probleme administrative cu care autoritățile administrației publice locale se confruntă.

Fiecare instituție publică participantă va prezenta problemele întâmpinate cel mai frecvent și, implicit, clarificarea acestora, pentru ca cetățenii să beneficieze la timp de servicii publice de calitate.

În acest sens, în data de 22 ianuarie 2018, va avea loc o întâlnire de lucru cu primarii din zona orașului Corabia și cu personalul din cadrul Primăriei orașului Corabia, urmând ca de la ora 10.00 să se desfășoare audiențe cu cetățenii la sediul Primăriei orașului Corabia.

 

III. Ședinţele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt și Comisiei de Dialog Social Olt vor avea loc în data de 22 ianuarie 2018, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, la orele 10.00, respectiv 10.45.

Ordinea de zi a ședințelor este:

 1. Pentru Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt:
 • Protecţia socială acordată persoanelor vârstnice în anul 2017;
 • Stabilirea programului orientativ al şedinţelor de lucru ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Olt pentru anul 2018;
 • Diverse.
 1. Pentru Comisia de Dialog Social Olt:
 • Măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă. Avantaje pentru comunitățile locale;
 • Stabilirea programului orientativ al şedinţelor de lucru ale Comisiei de Dialog Social Olt pentru anul 2018;
 • Diverse.