Comunicat de presă referitor la Recensământul Populației și Locuințelor

          Marți, 15 februarie a.c, la sediul Instituției Prefectului-Județul Olt, s-a desfășurat o ședință de lucru pe tema Recensământului Populației și Locuințelor (RPL)-runda 2021, ședință condusă de domnul Florin Constantin Homorean, prefectul județului Olt și președintele Comisiei Județene RPL, împreună cu membrii Comisiei Județene pentru Recensământul Populației și Locuințelor.

   Prefectul județului Olt, a subliniat faptul că ”acest proces al recensământului este o etapă importantă, producând statistici oficiale, sub formă de indicatori statistici în ceea ce privește numărul și distribuția teritorială a populației rezidente, date referitoare la gospodăriile populației, statistici în baza cărora se vor construi și defini politici publice locale și naționale. Subliniez importanța implicării tuturor factorilor, instituții, primari, dar mai ales cetățenii județului Olt, pe care îi îndemn să ajute la colectarea datelor prin efectuarea primei etape a procesului: autorecenzarea”.

          În anul  2022, în România și în alte state membre UE, va avea loc Recensământul Populației și Locuințelor (RPL), în conformitate cu prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021, modificată și aprobată prin Legea nr. 178/2020. RPL se realizează sub aspect tehnico-metodologic exclusiv de către Institutul Național de Statistică, în concordanță cu regulamentele Uniunii Europene, precum şi cu normele Comisiei economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite în domeniul recensământului populaţiei şi al locuințelor, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuințelor.

În acest sens, au fost constituite la nivel central și local structuri cu atribuții în coordonarea, organizarea, pregătirea și desfășurarea recensamântului. La nivel județean și local au fost constituite: comisia județeană sub conducerea Prefectului județului Olt, comisiile locale de la nivelul fiecărui UAT, iar la nivelul Direcției Județene de Statistică Olt – Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului (UJIR) sub coordonarea directorului executiv  al DJS Olt, domnul Velcea Eugeniu.

Fac obiectul recenzării următoarele categorii de persoane:

 • persoanele cu cetăţenie română, străină sau fără cetăţenie, cu reşedinţa obişnuită în România;
 • persoanele cu cetăţenie română, cu domiciliul în România, dar cu reşedinţa în altă ţară pentru o perioadă mai mică de 12 luni;
 • gospodăriile şi nucleele familiale;
 • clădirile de locuit;
 • locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României;
 • spaţiile colective de locuit.

Participarea la recensământ este obligatorie.

Persoanele care fac obiectul autorecenzării sau al recenzării au următoarele obligaţii:

 1. a) de a se autorecenza sau de a fi recenzate;
 2. b) de a furniza, pe propria răspundere, informaţii corecte şi complete, iar în cazul interviurilor proxy, de a furniza informaţii corecte şi complete, în măsura în care deţin informaţii despre persoana pentru care se realizează interviul proxy;
 3. c) de a permite recenzarea gospodăriei, locuinţei şi clădirii în care se află locuinţa;
 4. d) de a respecta şi a nu obstrucţiona activitatea personalului de recensământ;
 5. e) de a prezenta, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, după caz, pentru cetăţenii români actul de identitate, certificatul de naştere în cazul minorilor, iar pentru persoanele de altă cetăţenie ori fără cetăţenie documente de trecere a frontierei sau documente eliberate de autorităţile române care atestă dreptul de şedere pe teritoriul României. Alte acte legale, cu excepţia celor prevăzute anterior, care atestă validitatea informaţiilor referitoare la persoane şi locuinţe, sunt consultate numai cu acordul persoanelor recenzate.

        În cadrul acestui proces privind recensământul populației și al locuințelor, datele privind populaţia ţării vor fi colectate pentru prima dată utilizându-se mijloace digitale (tablete electronice), aducând în acest fel un beneficiu prin scurtarea perioadei de analiză, procesare, validare şi diseminare a datelor statistice.

      Populaţia care dispune de competenţe digitale de bază (operarea pe calculator, tabletă electronică, telefon mobil etc.) are posibilitatea și este încurajată să se autorecenzeze.

 Autorecenzarea este acțiunea prin care înregistrarea informațiilor la recensământ este efectuată de către persoana însăși și  se poate realiza de pe echipamentul propriu al persoanei care se autorecenzează sau de pe echipamente (tablete) puse la dispoziție de către UJIR-uri prin intermediul primăriilor, prin amenajarea unor spații destinate acestui proces. Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România are posibilitatea autorecenzării, parcurgând 2 pași:

 • Pasul 1: constă în completarea formularului de preînregistrare, pentru toți membrii gospodăriei, disponibil la o adresa dedicată sau accesând un cod QR postat pe site-ul RPL de către INS.;
 • Pasul 2: constă în completarea chestionarului individual, prin accesarea acestuia la link-ul primit pe adresa de e-mail indicată la preînregistrare. Preînregistrarea de la pasul unu este necesară pentru a primi link-ul de accesare a chestionarului individual.

Persoanele care nu au competenţe digitale și/sau nu dețin echipamentele informatice necesare autorecenzării au posibilitatea autorecenzării asistate în cadrul primăriilor sau vor fi vizitate de un recenzor dotat cu o tabletă electronică pe care va înregistra răspunsurile.

Persoanele salariate care se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizează prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării (art. 49 din OUG nr. 19/2020).

La recensământ se prelucrează CNP-ul în vederea asigurării exhaustivității recenzării persoanelor şi pentru asigurarea calităţii datelor. Persoanele sunt înregistrate la locul unde își au reşedinţa obişnuită în Romania. În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de INS, în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date RPL2021. Informațiile colectate prin intermediul chestionarelor individuale vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem.

  Mai multe informații despre Recensământul Populației și Locuințelor se pot găsi accesând link-ul: https://www.recensamantromania.ro/