Analiza activitate 2017 servicii publice comunitare

În urma analizei efectuate pentru anul 2017, comparativ cu anul 2016, la nivelul serviciilor publice comunitare din cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt s-au înregistrat următorii indicatori statistici:

 

     1. Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

2017 2016
  Examinare candidaţi permise de conducere
Candidați examinați la proba teoretică = 13.679, din care:
– admiși: 6.607, 48,3%
– respinși: 7.072, 51,7%
Candidați examinați la proba practică = 8.900, din care:
– admiși: 5.739, 64,48%
– respinși: 3.161, 35,52%
Candidați examinați la proba teoretică = 12.486, din care:
– admiși: 6.455, 51,7%
– respinși: 6.031, 48,3%
Candidați examinați la proba practică = 7.866, din care:
– admiși: 5.286, 67,2%
– respinși: 2.580, 32,8%
Permise de conducere
Total permise de conducere emise = 21.088,
creștere cu 59,85% făță de anul 2016
Total permise de conducere emise = 13.192
Certificate de înmatriculare
Total certificate de înmatriculare emise = 18.268, creștere cu 59% făță de anul 2016 Total certificate de înmatriculare emise = 11.485
Autorizații provizorii de circulație
Total autorizații provizorii de circulație emise = 8.483, creștere cu 15,16% făță de anul 2016 Total autorizații provizorii de circulație emise = 7.366

Din cei 13.679 de candidați examinați în anul 2017, 4.131 au promovat probele teoretică și practică de la prima examinare, procentul fiind de 30,19%. În cursul anului 2016, au fost examinate 12.486 de persoane și au promovat probele teoretică și practică de la prima examniare 2.483 dintre acestea, procentul fiind de 19.88%.
În anul 2016, în județul Olt, numărul conducătorilor auto posesori de permis de conducere era de 148.857, iar în momentul de faţă sunt un număr de 152.297, creșerea fiind cu 2,31%.
La nivelul judeţului Olt parcul auto la sfârşitul anului 2016 era de 107.481 vehicule înmatriculate, iar în momentul de faţă este de 117.959 vehicule înmatriculate, creșterea fiind cu 9,74%.

 

     2. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple

 

2017 2016
Cereri pentru eliberarea paşapoartelor primite la nivelul serviciului = 14.531, creștere cu 24,83% făță de anul 2016 Cereri pentru eliberarea paşapoartelor primite la nivelul serviciului = 11.641
Pașapoarte eliberate la ghișeu = 13.467, creștere cu 27,56% făță de anul 2016 Pașapoarte eliberate la ghișeu = 10.557
Măsuri restrictive implementate privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, în baza comunicărilor de la autoritățile competente (instanțe de
judecată, parchete, IGPR)  = 470, , creștere cu 8,29% făță de anul 2016
Măsuri restrictive implementate privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulație în străinătate, în baza comunicărilor de la autoritățile competente (instanțe de
judecată, parchete, IGPR)  = 434

În cursul anului 2017, la cele două puncte de lucru ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Olt, respectiv Caracal și Corabia, au fost preluate un număr de 949 cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi au fost eliberate 921 documente de călătorie, comparativ cu 783 cereri primite şi 776 paşapoarte eliberate în cursul anului 2016, creșterile fiind cu 21,2% pentru cereri, respetiv 18,69% pentru pașapoartele eliberate.