Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Temei legal:

  • Hotărârea de Guvern nr. 499/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor;
  • Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Ordinul prefectului:

  • Nr. 58/06.02.2018 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Principalele atribuţii:

  • analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Afacerilor Interne.
Material pentru ședința din data de 12.02.2018
Material pentru ședința din data de 22.01.2018
Material pentru ședința din data de 19.12.2017